اطلاعیه شماره ۳۴ کمیته مرکزی ساها

تاریخ خبر : ۱۵:۴:۵۳ ۱۳۹۷/۲/۴

با عنایت به اینکه تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه های همکار استاندارد و اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد بر اساس الزامات استانداردISO17025 از اولویت های راهبردی حوزه معاونت پژوهش و فناوری می باشد، به منظورتکمیل و بروز رسانی بانک اطلاعاتی آزمایشگاه های همکار استاندارد و مرجع سایر سازمان ها مقتضی است کلیه واحد های دانشگاهی حداکثر تا روز دوشنبه مورخ97/2/10 نسبت به ثبت اطلاعات مذکور از طریق کارتابل مدیریت واحد، منوی مدیریت، زیر منوی آزمایشگاه های همکار/مرجع در پورتال ساها به نشانیhttp://saha.iau.ir اقدام نمایند.

برای کسب اطلاعات  بیشتر همکاران محترم می توانند با شماره 02147353510 با آقای مهندس علی آقازاده تماس حاصل فرمایید.

کمیته مرکزی ساها