در خواست مجوز فني خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي

تاریخ خبر : ۹:۲۲:۴۵ ۱۳۹۵/۱۱/۹

در خواست مجوز فني خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي 

   نظر به زمان اندك تا پايان سال 1395، از واحدهای دانشگاهی تقاضا    مي شود  در صورت نياز به خريد تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مدارك مورد نياز شامل : درخواست و نظريه كارشناسي گروه آموزشي -  برنامه و طرح توجيهي – تصوير استعلام هاي گرفته شده – تصوير كاتالوگ هاي مربوط و صورتجلسه كميسيون معاملات به همراه تكميل فرم خلاصه پرونده مطابق با اطلاعيه شماره 29 ، براي بررسي و طرح در كارگروه هاي تخصصي مربوط و صدور مجوز حداكثر تا تاريخ 5/12/95 به اداره كل توسعه و پشتيباني شبكه آزمايشگاهي و تحقيقاتي ارسال نمايند ، بديهي است درخواست هاي بعد از اين تاريخ  در جلسات سال آينده بررسي خواهد شد.

 

                                   كميته مركزي ساها