برگزاری آموزشی دوره های کوتاه مدت

تاریخ خبر : ۹:۴۰:۱۰ ۱۳۹۹/۹/۲۲

با عنایت به سیاست ها و برنامه های راهبردی دانشگاه در راستای ارایه آموزش های کوتاه مدت تخصصی/مهارتی برنامه زمانبندی و اجرایی برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی با مشارکت استانها برگزار می گردد.

جهت اطلاع از تاریخ برگزاری کلاسها فایل ذیل را دانلود نمایید 

فهرست کامل دوره های آموزشی تا نیمه دوم 1400.pdf