ابلاغ آیین نامه نحوه برقراری و حق تخصص کارکنان آزمایشگاه و کارگاه

تاریخ خبر : ۱۲:۶:۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

به جهت افزایش انگیزه کارکنان حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامی، در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه برای کسب درآمدغیر شهریه ای، آیین نامه پرداخت حق تخصص کارکنان آزمایشگاه و کارگاه به تایید ریاست محترم داشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر مهدی طهرانچی رسید.

آیین نامه حق تخصص آزمایشگاه .pdf