دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

تاریخ خبر : ۱۳:۵۷:۱۳ ۱۳۹۹/۶/۳۰

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش سه برابری برگزاری دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت برون دانشگاهی و سی و هفت درصدی درآمد ساها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری و رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به افزایش سه برابری برگزاری دوره آموزشی تخصصی کوتاه مدت برون دانشگاهی و سی و هفت درصدی درآمد ساها، توسط پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه با دارا بودن بیش از 10 هزار آزمایشگاه و کارگاه فنی در سطح کشور یکی از بزرگترین زیرساخت های علمی و پژوهشی کشور را در اختیار دارد.

وی افزود: این حوزه توانمند دانشگاه تاکنون نیازهای بسیاری از پژوهشگران، اساتید و دانشجویان را در بستر واحدهای دانشگاهی مرتفع کرده است. با این همه، ضرورت برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی با موضوعات آزمایشگاهی و کارگاهی از سال ها قبل مورد توجه بود که این امر بیشتر با رویکرد توانمندسازی نیروی انسانی و کارکنان حوزه آزمایشگاهی دانشگاه و از طریق مجراهای آموزشی دیگری (بجز حوزه پژوهشی و آزمایشگاهی) در دانشگاه برنامه ریزی و پیگیری می شد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی اظهار داشت: از سال 1397 بنا بر ضروریات و نیازها، با استان ها رایزنی شد و برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت آزمایشگاهی و کارگاهی در دستور کار واحدهای دانشگاهی قرار گرفت که مسئولیت اجرای این دوره ها به پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه سپرده شد.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: مطابق با آمار و اطلاعات حاصله، در طی سال 1397 از 500 دوره آموزشی برون دانشگاهی تعداد 334 دوره برگزار شد که چندان به اهداف برنامه نزدیک نبود، اما در سال 1398 با وجودی که تعداد 671 دوره (با رشد 35 درصدی نسبت به سال 97) برنامه ریزی شده بود، تعداد 1128 عنوان دوره آموزشی توسط واحدهای دانشگاهی اجرایی شد که با مقایسه آماری دوره های برگزار شده در سال های 97 و 98 رشد بیش از سه برابر (335درصد) را نشان می دهد. این امر با وجود مشکلات پیش آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های اجتماعی نشان از تعهد و التزام به کار کارکنان خدوم و زحمت کش حوزه آزمایشگاه ها و کارگاه ها است.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی مراکز خدمات آزمایشگاهی در استان ها، حرکتی رو به جلو در این حوزه بوده که تاثیر بسزایی در پیشبرد و تحقق اهداف برنامه ای داشته است، مراکز خدمات آزمایشگاهی که با حسن نظر و مساعدت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شدند، علاوه بر چابک سازی فرایندهای کاری حوزه، شرایط مناسبی را نیز برای پاسخگویی به مراجعان فراهم ساخته است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: فعال شدن مراکز خدمات آزمایشگاهی در استان ها سبب انجام مطالعات دقیق تری در استان شده که بازاریابی خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی را تسهیل و تسریع کرده که ماحصل این اقدامات ارائه خدمات آزمایشگاهی متناسب با نیاز هر استان است که این امر سبب افزایش 37 درصدی درآمدهای شبکه آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه با مقایسه آماری درآمدهای حاصله ی سال های 97 و 98 است.

وی تصریح کرد: در سال جاری پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه، برنامه ریزی دوره های آموزشی را در قالب سال مالی 1400-1399 دنبال می کند که فهرست دوره های آموزشی کاربردی با موضوعات تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی بصورت تجمیعی، شامل کلیه دوره های آزمایشگاهی و کارگاهی واحدهای دانشگاهی در سطح کشور، از نیمه دوم مهر ماه قابل مشاهده در سایت ساها به آدرس saha.iau.ir خواهد بود.

وی در پایان گفت: حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه پذیرای محققان، اساتید، کارکنان، دانشجویان و سایر متقاضیان جامعه، صنعت، دولت و دانشگاه جهت ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی است.