دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

تاریخ خبر : ۸:۳۳:۲۵ ۱۳۹۹/۶/۲۵

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از واگذاری مسئولیت دبیرخانه کنسرسیوم امنیت غذایی مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی به واحد دانشگاهی اراک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و جایگاه آن در اسناد بالا دستی کشور به ویژه اقتصاد مقاومتی کنسرسیوم امنیت غذایی متشکل از مراکز تحقیقاتی فعال در این زمینه در سطح دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفت.

وی افزود: مهمترین حوزه های تحقیقاتی کنسرسیوم امنیت غذایی شامل پدافند غیرعامل تهدیدات غذایی، الگوی کشت اراضی دایر زراعی، آمایش سرزمین و مدیریت بخش کشاورزی سازگار با محیط زیست، تولید و فناوری محصولات استراتژیک، فناوری های نوین در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، ایمنی غذا، نانو تکنولوژی گیاهی و محصولات کشاورزی و دامی تراریخته، تحقیقات بذر و نهال، خوراک دام و طیور، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی و غذایی است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی مهمترین برنامه های این کنسرسیوم را پیش بینی انواع تهدیدات داخلی و خارجی محصولات استراتژیک و غذا، ارائه تقویم زراعی بر مبنای توسعه کشاورزی پایدار متناسب با توپوگرافی و پهنه بندی اقلیمی، کاربری اراضی و قابلیت های هر منطقه در راستای کاهش هزینه های تولید و استفاده بهینه از منابع آب و تامین غذای کافی و سالم همچنین کاهش واردات محصولات اساسی استراتژیک از طریق افزایش تولید منابع داخلی عنوان کرد.

وی افزود: همچنین آزمایش های استاندارد به منظور بررسی کیفیت محصولات کشاورزی، غذایی و فرآوری شده و ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت پذیری در بازارهای منطقه ای و جهانی از دیگر برنامه های این کنسرسیوم است.

رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه هماهنگی، برنامه‌ریزی و اشتراک‌گذاری توان علمی، موجب هم‌افزایی و رشد و شتاب هرچه بیشتر در مسیر رفع نیازهای تحقیقاتی جامعه می­‌شود، تصریح کرد: اعضای کنسرسیوم‌ها می‌توانند با تقسیم کار، پرهیز از موازی‌کاری، انتقال و اشتراک تجربیات بر مبنای برنامه ای منسجم، در راستای چشم‌اندازی مطلوب و معقول حرکت کنند.

وی با اعطای مجوز استقرار دبیرخانه کنسرسیوم امنیت غذایی مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی به واحد دانشگاهی اراک، خواستار آغاز فعالیت های کنسرسیوم یاد شده با مشارکت واحدهای عضو کنسرسیوم شامل بروجرد، دزفول، زهدان، کرمان، یزد، ورامین، آزادشهر و علوم و تحقیقات شد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی تأکید کرد: فعالیت ها و عملکرد دبیرخانه به صورت فصلی مورد ارزیابی قرار گرفته و در رتبه بندی مراکز تحقیقاتی عضو نیز مؤثر خواهد بود.