اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار سازمان غذا دارو و همکارمعتمد واحد همدان

تاریخ خبر : ۱۰:۰:۳۰ ۱۳۹۸/۴/۱۹

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان موفق به اخذ گواهینامه همکار معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست وگواهینامه آزمایشگاه همکار  از سازمان غذا دارو گردید.