دریافت گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد توسط واحد بناب

تاریخ خبر : ۸:۵۹:۵۷ ۱۳۹۶/۹/۱۳

دریافت گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار توسط واحد بناب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب استان آذربایجان شرقی، ضمن تهیه مقدمات لازم و انجام الزامات و قوانین مربوط، موفق به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار در زمینه ویژگیهای بتن آماده با شماره استانداردهای 6044 و 6044a شده است.