اطلاعیه شماره ۳۳ کمیته مرکزی ساها

تاریخ خبر : ۹:۱۲:۱۶ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

بررسی جلد نه کاتالوگ سراسری " مهندسی عمران" پیش از انتشار

نظر به در دست اجرا بودن چاپ کاتالوگ ساها با عنوان " مهندسی عمران" اعمال کنترل های نهایی پیش از انتشار ضروری است. بنابراین مقتضی است همکاران گرامی در کلیه واحدهای دانشگاهی فایل پیوست را دانلود نموده و اطلاعات مربوط به تجهیزات کارگاه عمران را با دقت بررسی نمایند و در صورت وجود هرگونه مغایرت موارد را از طریق شماره تماس 02147353616 به آقای خلجی اطلاع دهند. همچنین اگر چنانچه واحدهایی دارای یکی از دستگاه های این نسخه بوده و قید نشده است، ضروری است فایل word اطلاعات دستگاه های مربوط حداکثر ظرف مدت 72 ساعت از تاریخ آپلود این فایل به پست الکترونیکی به آدرس nezaratpayesh.saha@yahoo.com  ارسال شود. با توجه به ضرورت موضوع با قید فوریت پیگیری شود.

دانلود فایل پیوست