ابلاغ دستورالعمل بازاریابی محصولات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

تاریخ خبر : ۱۰:۴۷:۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

به منظورتسهیل و تسریع فرایندها و مشخص نمودن خط مشی اصلی و ایجاد وحدت رویه در واحد های دانشگاهی در خصوص بازاریابی محصولات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی، دستورالعمل بازاریابی محصولات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی ابلاغ شد. 

بخشنامه بازاریابی9810-63989.pdf