از سوی دکتر دهقانی فیروزآبادی

تاریخ خبر : ۱۲:۲۵:۵۲ ۱۳۹۹/۹/۱۰

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح‌اله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی "دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی" را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ کرد.

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی پیرو ابلاغ آیین‌نامه «حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» صادره از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، تدوین و ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل؛ در گام اجرایی آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیأت علمی دانشگاه در صورتی که واحد دانشگاهی در شرکت های دانش بنیان، خلاق یا کارآفرین متعلق به اعضای هیأت علمی مشارکت یا انتفاع ندارد، لازم است مشخصات اعضای هیأت علمی برای بهره مندی از حمایت های ترفیع و تسهیلات مندرج در آیین‌نامه، تکمیل و ارسال شود.

در این دستورالعمل تأکید شده است: رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها مسئول نظارت بر اجرای آیین نامه تا ارسال مستندات و اعمال ابلاغیه سازمان در احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی فعال در فناوری، هستند. بر این اساس، شایسته است اطلاعات موردنیاز مربوط به اعضای هیأت علمی فعال در فناوری حداکثر تا تاریخ 24 دی سال جاری در قالب فایل PDF از طریق اتوماسیون اداری ارسال شود.

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ایجاد یک مکانیزم مدون، یکسان و کاربردی و با در نظر گرفتن الزامات مندرج در آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است.

براساس این دستورالعمل؛ اعضای دبیرخانه اجرایی به پیشنهاد اداره کل سیاست گذاری ونظارت راهبردی و با حکم معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری منصوب می شوند که معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری سازمان به عنوان رئیس دبیرخانه، مدیرکل سیاست گذاری و نظارت راهبردی به عنوان نایب رئیس و قائم مقام رئیس دبیرخانه، مدیر امور سیاست ها و آیین نامه ها به عنوان دبیر جلسات و مسئول هماهنگی دبیرخانه، دو نفر مدیر از حوزه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و دو نفر هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو دبیرخانه را شامل می شود.

این دستورالعمل به تفصیل در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار گرفته و شامل مواردی ازجمله روند اجرا، نظارت بر حسن انجام آیین نامه، زمان بندی اجرای سالیانه آیین‌نامه، معرفی اعضای دبیرخانه اجرایی، چک لیست راهنما و... است.