دوره آموزشی تدوین استاندارد

تاریخ خبر : ۱۰:۵۵:۵۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی دوره آموزشی آشنایی با ساختار و شیوه نگارش استاندارد های ملی ایران "براساس استاندارد  ملی ایران شماره 5" را با همکاری سازمان ملی استاندارد برگزار نمود.

بر اساس این گزارش در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین و با هدف تربیت دبیران حقوقی استاندارد در حوزه تدوین، دوره آموزشی استاندارد 5 در روزهای شنبه و یکشنبه 15 و 16 دیماه در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

رویکرد آموزشی دوره مذکور عبارت است از بیان مقررات مربوط به ساختار و شیوه نگارش استانداردهای ملی ایران با هدف  تدوین استاندارد های ملی ایران در تمامی رشته های موجود به یک روش ثابت و یکنواخت.

گفتنی است شرکت کنندگان این دوره که از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی می باشند و در زمینه تدوین استاندارد نیز فعال می باشند، پس از شرکت در این دوره به عنوان دبیر حقوقی سازمان استاندارد از طرف دانشگاه آزاد اسلامی با آن سازمان همکاری می نمایند. بر اساس این گزارش مسئولیت سازماندهی و استقرار دبیران حقوقی استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامی با معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب است.

پیش تر دوره های آموزشی پنج گانه مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در محل سازمان مرکزی برگزار گردید و اجرای این دوره ها به صورت منطقه ای در سطح کشور برنامه ریزی شده است که بزودی برگزار خواهد شد.