دکتر محمدی:

تاریخ خبر : ۱۵:۴:۴۶ ۱۳۹۹/۸/۱۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عبداله محمدی مدیر کل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ابلاغ شیوه نامه راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه ها و کارگاه های مرکزی (تحقیقاتی/کاربردی) دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که دارای آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی با زیرساخت های مناسب هستند، می توانند اقدام به راه اندازی آزمایشگاه و کارگاه های مرکزی کنند.

وی افزود: در واقع آزمایشگاه/کارگاه مرکزی (تحقیقاتی/کاربردی) مجموعه ای از آزمایشگاه های تحقیقاتی و کارگاه های درآمدزای واحدهای دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی هستند که در یک فضای مستقل یا ساختمان، تجمیع شده اند و درآمدزایی از این حوزه ها، صرفاً از این محل صورت می پذیرد.

دکتر محمدی اظهار داشت: آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی که همکار سازمان ملی استاندارد و یا مرجع سایر سازمان های تایید صلاحیت کننده و یا عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستند و همچنین آزمایشگاه های تحقیقاتی مستقر در شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و همچنین آزمایشگاه های تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی خارج از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه حائز شرایط تشخیص داده شوند، تحت ضوابط شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه، می توانند مجوز عضویت در شبکه آزمایشگاه/کارگاه مرکزی (تحقیقاتی/کاربردی) را دریافت کنند.

مدیر کل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: مراکز خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی استان ها باید با همکاری واحدهای دانشگاهی زیر مجموعه استان به تهیه بانک اطلاعاتی جامع از فهرست آزمایشگاه ها و کارگاه های تحقیقاتی به همراه لیست تجهیزات پیشرفته اقدام کنند. در واقع در این مرحله مراکز خدمات آزمایشگاهی ملزم هستند، آزمایشگاه های تحقیقاتی را از آزمایشگاه های صرفاً آموزشی تفکیک کنند. در مرحله بعد مراکز خدمات استان با توجه به قابلیت ها و نیازهای استان ملزم هستند تا طرح کسب و کار آزمایشگاه مرکزی را تهیه و برای تصویب و تایید به شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه ارائه کنند.

وی افزود: شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه نیز در صورتی که طرح پیشنهادی از قابلیت های لازم جهت پیشبرد اهداف برنامه برخوردار باشد، موافقت خود را با تأسیس آزمایشگاه یا کارگاه مرکزی اعلام می کند و واحد دانشگاهی می تواند بر این اساس ساختمان مستقلی را جهت تجمیع آزمایشگاه ها اختصاص دهد و برای کارگاه های مرکزی نیز سوله ای مناسب در نظر بگیرد.

دکتر محمدی در خصوص اهداف این شیوه نامه گفت: تفکیک منطقی آزمایشگاه ها /کارگاه های مرکزی (تحقیقاتی/کاربردی) از آزمایشگاه‌ها و کارگاه­های صرفاً آموزشی، ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات با کیفیت به پژوهشگران، شناسایی و مدیریت ظرفیت های ساختاری و تجهیزاتی دانشگاه در پاسخ گویی به نیازهای جامعه، صنعت و دولت، ارزش گذاری به خدمات اعضای هیأت علمی و کارکنان توانمند در حوزه فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی، بهره گیری از انگیزه های بخش خصوصی و منافع جمعی در راستای منافع دانشگاه و استفاده از ظرفیت کلان شبکه آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه خدمات یکپارچه به کل کشور و ... از اهداف این شیوه نامه است.

مدیر کل پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با نحوه مشارکت و مدل مشارکتی این طرح اظهار داشت: آزمایشگاه/کارگاه مرکزی (تحقیقاتی/کاربردی) ابتدا در قالب قرارداد بهره برداری برای مدت یک سال (به صورت آزمایشی) بر اساس مقررات مندرج در شیوه نامه تحویل متقاضی با اولویت اعضای هیأت علمی و یا کارکنان دانشگاه خواهد شد. در صورت وجود رضایت از عملکرد شرکت طرف مشارکت، واحد دانشگاهی می تواند مطابق مقررات مندرج در شیوه نامه در خصوص نحوه ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری کند. مشارکت در قالب شرکت، با احتساب آورده دو طرف و مشخص کردن درصدهای سود و زیان خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: ابلاغ شیوه نامه راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه ها و کارگاه های مرکزی (تحقیقاتی/کاربردی) بتواند در حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه نقطه عطفی برای بهره مندی بیشتر پژوهشگران و نخبگان جامعه و دانشگاه در مسیر پیشرفت و تعالی کشور باشد.