برنامه زمان بندی دوره های کاربردی تخصصی ساها در سال ۹۸

تاریخ خبر : ۱۵:۵۵:۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

 

   نظر به اینکه تامین بخشی از درآمدهای غیرشهریه ای در دستور کار پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه قرار گرفته است، توانمندسازی کارشناسان آزمایشگاه و تربیت اپراتورهای مجرب برای کار با دستگاه­های پیشرفته از ضرورت­های حوزه شبکه­ آزمایشگاهی می­باشد. بدین منظور دوره هایی در سطح کشور طبق فایل پیوست برنامه ریزی شده است. لازم است مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان نسبت به شناسایی کارشناسان واجد شرایط منطبق با ماموریت­های آموزشی، پژوهشی و درآمدزایی آزمایشگاه­های واحدهای زیرمجموعه استان اقدام نموده و زمینه حضور این دسته از کارشناسان در دوره­های مورد اشاره فراهم شود.

   لازم به ذکر است مجوز حضور در کارگاه برای کارشناسان یا اعضای هیات علمی داده می شود که واحد مربوطه تجهیزات موضوع کارگاه را دارند ولی از توان کافی برای راه اندازی آن برخوردار نیستند. بدیهی است انتظار می­رود کارشناسان محترم پس از شرکت در دوره­های یاد شده از توانایی لازم و مطلوب در کار با دستگاه­ها برخوردار باشند و بازخورد مثبت و یا منفی آن در قالب گزارش تا یک ماه پس از دوره به پژوهشگاه ارائه شود.

دوره های کاربردی سال 98.pdf