دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

تاریخ خبر : ۱۰:۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۹/۳۰

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ایجاد مراکز رشد واحدهای فناور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ایجاد مراکز رشد واحدهای فناور منعقد شد.

وی با اشاره به اهمیت انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت: تفاهم نامه مذکور به منظور ایجاد بستر مناسب و استفاده از ظرفیت های موجود دانشگاه برای توسعه فناوری های برتر در کشور از طریق راه اندازی مراکز رشد تخصصی و ایجاد محصولات و شرکت های دانش بنیان و همچنین تقویت و حمایت بیشتر از مراکز رشد موجود دانشگاه است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی افزود: در راستای اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه در معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی شورایی تحت عنوان شورای «سیاست گذاری و راهبری مراکز رشد دانشگاه» ایجاد شده که متشکل از جمعی از معاونان و مدیران کل دانشگاه و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: این شورا فعالیت ها و سیاست های کلان حوزه مراکز رشد را برنامه ریزی کرده و به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می کند. همچنین تأیید برنامه کسب کار (BP) مراکز رشد و صدور مجوز راه اندازی مرکز رشد توسط شورا صادر می شود.

رئیس شورای سیاست گذاری و راهبردی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: ارزیابی مراکز رشد و تدوین آیین نامه های حمایتی نیز توسط این شورا به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می شود و در ذیل شورای سیاست گذاری و راهبری مراکز رشد دانشگاه کمیته برنامه ریزی وهماهنگی رشد قرار دارد. اعضای این کمیته شامل جمعی از خبرگان حوزه فناوری دانشگاه ونماینده معاونت پژوهش وفناوری وزارت علوم است که بررسی های اولیه مصوبات شورا را به عهده دارند.

وی گفت: دکتر محمد مهدی فداکار معاون توسعه ومدیریت منابع دانشگاه، دکتر مهدی کشمیری مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر قباد بهزادی پورمدیر کل کار آفرینی و مراکز رشد دانشگاه، دکتر سید احسان شیرنگی مدیر کل اقتصاد دانش بنیان وتوسعه سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه، دکتر وحید ضرغامی مدیر کل سیاست گذاری ونظارت راهبردی دانشگاه و دکتر سید جواد صدری مهر مدیر کل تجاری سازی وپارک علم وفناوری دانشگاه از اعضای شورای سیاست گذاری و راهبری مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی هستند.