تاسیس مراکز آموزشی همکار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

تاریخ خبر : ۱۱:۳۰:۴۸ ۱۳۹۷/۶/۳۱

دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان جهت ارائه خدمات آموزشی مورد نظر سازمان استاندارد، در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی در رشته های : صنایع شیمیایی و پلیمر، خوراک و فرآورده های کشاورزی، فناوری اطلاعات ، مکانیک و فلز شناسی در سطح ملی برای مدت سه سال با کسب امتیاز 890 حائز رتبه اول شده است.