تاسيس آزمايشگاه همكار استاندارد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد

تاریخ خبر : ۱۶:۲۴:۳۰ ۱۳۹۷/۷/۳

دانشگاه ازاد اسلامي واحد بروجرد موفق به دريافت مجوز آزمايشگاه همكار استاندارد در سه حوزه مواد غذايي(آفلاتوكسين،فلزات سنگين)، مواد غذايي(بافت شناسي) و مواد آرايشي و شوينده (فلزات سنگين)گرديد.