اطلاعیه به روسای محترم استانها و واحدهای جامع مستقل دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ خبر : ۱۳:۳۵:۲۲ ۱۳۹۸/۷/۸

نظر به وجود پتانسیل مناسب آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی برای ارائه آموزش های تخصصی کوتاه مدت به متقاضیان داخل و خارج دانشگاه ، تعداد 673 دوره آموزشی تخصصی آزمایشگاهی کارگاهی در نیمه دوم سال 98 برگزار می شود که عناوین دوره ها و تاریخ برگزاری در قالب جدولی به پیوست می باشد.

عنـوان
برگزاری دوره های برون سازمانی سال 98.pdf
دوره های برون سازمانی تصویب شده سال 98.xlsx
گزارش مالی دوره های برون سازمانی.xlsx
PDFالگوی گواهینامه دوره آموزشی.pdf