دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

تاریخ خبر : ۱۵:۲۵:۱۸ ۱۳۹۹/۸/۵

سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از اخذ استاندارد ملی ISO/IEC17025  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تبریز و مشهد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری و سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در سال های اخیر با اتخاذ راهبردهای اجرایی متنوع، سعی کرده تا زیرساخت ها و ظرفیت های پژوهشی این دانشگاه را به منظور بهره مندی هرچه بیشتر، در اختیار اساتید، محققان و سایر متقاضیان خدمات علمی و پژوهشی کشور قرار دهد.

وی افزود: در این راستا و در حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی برنامه های خود را برای ارائه خدمات تخصصی بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی بنا نهاده است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی اظهار داشت: اخذ استاندارد ملیIEC 17025 /ISO در دستور کار مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته که این امر علاوه بر افزایش دامنه ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی پیشرفته، حوزه اعتماد و اعتبار پاسخ ها را برای مخاطبین این خدمات افزایش می دهد.

سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مشهد موفق شده اند به ترتیب در حوزه های بتن، مصالح ساختمانی و شیمی، صنایع غذایی (برخی محصولات) صلاحیت انجام خدمات آزمون با محدوده کاربرد مشخص را طی گواهینامه ای از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران کنند.

وی افزود: همچنین واحدهای دانشگاهی قزوین، کرج، یزد، کرمان و دیگر واحدهای دانشگاهی نیز اقدامات اولیه را در این راستا انجام داده اند. لازم به ذکر است پیش از این فقط یک واحد دانشگاهی( واحد اصفهان) گواهینامه ISO/IEC17025 را دارا بوده است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد: برخی از آزمایشگاه ها در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی همکار سازمان ها و ارگان ها بوده و خدمات تخصصی مورد نیاز را به متقاضیان ارائه می کنند که در این راستا می توان به واحد رشت اشاره کرد که مجوزکلینیک گیاه پزشکی خود را از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اخذ و مشغول ارایه خدمات است. همچنین واحد اراک از سازمان غذا و دارو مجوز آزمایشگاه همکار دارد.

وی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در اغلب نقاط کشور دارای آزمایشگاه های همکار استاندارد استانی است و مشغول خدمت رسانی است و انتظار می رود که مجوز خود را به IEC 17025 /ISO تغییر دهد.