در راستای چابک سازی ستاد مرکزی دانشگاه

تاریخ خبر : ۸:۵۱:۴۵ ۱۳۹۹/۳/۱۹

در راستای چابک سازی ستاد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر دهقانی فیروزآبادی با حفظ سمت، به عنوان سرپرست پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه منصوب کرد.