دوره های آموزشی درون سازمانی سال۹۸

تاریخ خبر : ۱۲:۴۴:۴ ۱۳۹۸/۶/۶

ردیف

استان

واحد دانشگاهی

عنوان دوره

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مسئول هماهنگی

شماره دفتر

شماره تلفن همراه

شماره حساب

1

تهران

تهران جنوب

اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی GC-

77701

20/6 تا 21/6/98

دکتر محسن زیب

02188833104

9125767821

0107905827006

2

قم

قم

آشنایی با طیف سنجی جذب اتمی AAS

99919

27/6 تا 28/6/98

خانم معصومه بابائی

02537780043

9127542461

0200200146004

3

اصفهان

خوراسگان

اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازیGC          

77701

3/7/98تا 4/7/98

دکتر محمد مهدی قیصری

03135354146

9133284340

0107431161001

4

لرستان

الیگودرز

سیستم های الکترونیکی خودرو

7060

10/7 تا 11/7/98

دکتر عباس شاه پسند

06643334334

09372677080

0105628728008

5

 

گیلان

لاهیجان

دستگاه گاز کروماتوگرافی با امکان کار عملی با دستگاه Agilent GC و نرم افزار Chemstation

 

78102

17/7 تا 18/7/98

مجتبی سلیمانی

01341230561

09118358173

0105666171003

6

کرمانشاه

کرمانشاه

آشنایی با تکنیک الایزا

99982

24/7 تا 25/7/98

جواد محمدی

08337265130

09356192658

0106089303003

7

لرستان

بروجرد

آشنايي با دستگاه اسپكتروفتومتري

99915

1/8تا 2/8/98

دكتر آقا محمدي

9123850919

9369199932

06642518023

8

تهران

رودهن

اتومکانیک (مکانیک خودرو)

33438

8/8 تا 9/8/98

دکتر حیدر بیگی

02174506887

9123889698

0216236479009

9

اردبیل

اردبیل

تشخیص مولکولی با استفاده از PCR

4331

11/8 تا 12/8/98

مهندس مسلم علائی

04533722762

9014771981

0105778707000

10

گیلان

رشت

آشنایی با مفاهیم بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

99912

22/8 تا 23/8/98

مهندس حقیقت

01333424307

9113359979

0216249923001

11

البرز

کرج

آشنایی با دستگاه میکروپلیت ریدر

77858

29/8/98 تا 30/8/98

محمدعلی کهن روز

02634182533

9126613928

0102729339001

ردیف

استان

واحد دانشگاهی

عنوان دوره

شناسه دوره

تاریخ برگزاری

مسئول هماهنگی

شماره دفتر

شماره تلفن همراه

شماره حساب

12

اصفهان

نجف آباد

کارگاه ماشین ابزار (1)

11232

6/9 تا 7/9/98

مهندس طاهری

03142292193

9133333255

Epay.iaun.ac.ir

13

اصفهان

نجف آباد

خودروهای انژکتوری و عیب یابی در جهت کنترل آلودگی

77882

13/9 تا 14/9/98

مهندس طاهری

03142292193

9133333255

Epay.iaun.ac.ir

14

قزوین

قزوین

مکانیک خاک با رویکرد دستگاه های پیشرفته

99942

20/9 تا 21/9/98

مهندس محمدرضا سمیعی

02833665275 داخلی2050

9365314797

0105213160008

15

اصفهان

نجف آباد

کارگاه ماشین ابزار (2) با محوریت ماشین های کنترل عددی

99959

27/9 تا 28/9/98

مهندس طاهری

03142292193

9133333255

Epay.iaun.ac.ir

16

خراسان جنوبی

قائنات

نقشه برداری

78010

4/10تا5/10/98

خانم فاطمه رضایی

4-05632495123

داخلی 208

9153639244

0216210319007

17

یزد

یزد

پارچه شناسی و رنگرزی کالای نساجی

77759

11/10/98 تا 12/10/98

محمد مهدی جعفری نسب

03531872296

09133512304

0107183146004

18

قزوین

قزوین

آشنایی با دستگاه های هیدرولیک و پنوماتیک

99906

18/10/98 تا 19/10/98 

مهندس محمدرضا سمیعی

02833665275 داخلی2050

9365314797

0105213160008

19

قزوین

تاکستان

اصول برنامه نویسی و اپراتوری ماشین های کنترل عددی CNC

99946

25/10/98 تا 26/10/98

مهندس رستمی

02835270145

9123819106

010505747400

20

گیلان

لاهیجان

آشنایی با طیف سنجی جذب اتمی (AAS)

99919

2/11 تا 3/11/98

دکتر مجتبی سلیمانی

01341230561

09118358173

0105666171003

21

کرمانشاه

کرمانشاه

آشنایی با دستگاه AFM

99904

5/11 تا 6/11/98

مهدی امدادی

08337265130

09188392106

0106089303003

22

قزوین

بوئین زهرا

ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه­ها مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025

99910

16/11/98 تا 17/11/98

مهندس شاملو

34226112 028

داخلی 151

09193891699

0216207825002

23

اصفهان

نجف آباد

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونیکی(SEM)

7042

23/11/98 تا  24/11/98

 مهندس طاهری

03142292193

9133333255

Epay.iaun.ac.ir

24

اصفهان

خوراسگان

کار با دستگاه GC/MS

7025

30/11تا 1/12/98

دکتر محمد مهدی قیصری

03135354146

9133284340

0107431161001