نشانی : تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - به سمت حصارک - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

بلوک 3 - طبقه 5 - اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت

تلفن: 02147353520

فکس: 02147353520