بخشنامه ها و آیین نامه های اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

دانلود

ابلاغ شیوه نامه راه اندازی و بهره برداری از آزمایشگاه ها و کارگاه های مرکزی (تحقیقاتی-کاربردی) دانشگاه 10/2077 99/8/7 https://saha.iau.ir/content/users/website.pdf
آیین نامه پرداخت حق تخصص کارکنان آزمایشگاه و کارگاه  10/68452 98/10/24 https://saha.iau.ir/content/users/website.pdf
آیین نامه بازاریابی محصولات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی  63989 98/10/9 https://saha.iau.ir/content/users/website.pdf
بخشنامه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی از نمایشگاه ساخت ایران 10/61014 98/9/26 https://saha.iau.ir/content/users/website.pdf
ابلاغ دستورالعمل برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی 10/58722 98/9/19 https://saha.iau.ir/content/users/website.pdf
شیوه نامه ارزیابی ورتبه بندی مراکز خدمات و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی 10/43540 98/07/21 https://saha.iau.ir/content/users/website.pdf
ابلاغ آیین نامه جابجایی دستگاه ها (طرح تعاون تجهیزات) 10/34440 98/6/24 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
ابلاغ آیین نامه اجرایی مراکزخدمات و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی  10/24020 98/4/30

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی از نمایشگاه ساخت ایران سال 1397 58450/70 28/9/97 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی از نمایشگاه ساخت ایران(سال 96) 4832/70 30/1/96 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
اعلام وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی خریداری شده 91551/70 7/12/95 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
الزام استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد. 83389/70 14/11/95 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
برگزاری اولین گردهمایی مسئولان ساهای استان های دانشگاه آزاد اسلامی 47548/70 10/07/95 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
مرحله ششم برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی 47542/70 10/07/95 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی 45018/70 31/06/95 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
مرحله اول برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و  کارگاهی سال 1395 10659/70 14/02/95 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
خرید تجهزات آزمایشگاهی و کارگاهی از نمایشگاه ساخت ایران 6848/70 05/02/95 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
برقراری حق تخصص و حق فنی کارکنان آزمایشگاه ها و کارگاه ها 92232/70 26/11/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
پرداخت ملبوس کارکنان در سال 1394 (بند های 10 و 11 مربوط به کارکنان آزمایشگاه و کارگاه) 89990/50 21/11/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
بخشنامه نیاز سنجی مواد شیمیایی 83006/70 3/11/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
مرحله چهارم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی ساها 78148/70 16/10/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
گزارش میزان درآمد خدمات آزمایشگاهی (ساها) از ابتدای سال 94 69935/70 17/9/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی / کارگاهی 57123/70 9/8/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
اعلام تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مازاد بر نیاز 57118/70 9/8/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
قراردادن لوگوی ساها در وب سایت  واحدهای دانشگاهی 55365/77 3/8/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif
افتتاح حساب به نام سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) 47118/50 7/7/94 http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

پایان مهلت ثبت و تکمیل اطلاعات آزمایشگاه ها و کارگاه ها در پورتال ساها

43060/70

28/6/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

مرحله سوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی

43065/70

28/6/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

آیین نامه ایمنی استفاده از مواد شیمیایی

43067/70

28/6/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

چاپ و انتشار کتابچه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

32703/70

27/5/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

تهیه بانک اطلاعاتی از تعمیرکاران تجهیزات و دستگاه­های آزمایشگاهی وکارگاهی

29994/70

14/5/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

ساختار جدید کمیته استانی ساها

24284/70

14/4/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشی

22474/70

8/4/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

دور دوم برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی

70/17926

20/3/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

برگزاری کمیته استانی ساها

16134/70

12/3/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

تفاهم نامه با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

15389/70

10/3/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

معرفی اعضاء استانی ساها

15203/70

9/3/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

حق فنی

12271/70

29/2/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

ثبت اطلاعات در پورتال

9486/70

19/2/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

فهرست تجهیزات خریداری شده از نمایشگاه ساخت ایران

8742/70

16/2/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

خرید تجهیزات ساخت ایران

6966/70

8/2/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

معرفی افراد واجد شرایط برای شرکت در کارگاه ها

291/70

15/1/94

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

شیوه نامه اجرایی ساها

112987/70

24/12/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

آیین نامه ساها

112988/70

24/12/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

فهرست خدمات و تعرفه استفاده از تجهیزات مورد نیاز

108000/70

10/12/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

فهرست دوره های آموزشی مورد نیاز

104554/70

30/11/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

اطلاعات تجهیزات غیر فعال

104019/70

27/11/93

تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهی

68398/70

19/7/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

ایمنی آزمایشگاه ها

68397/70

19/7/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

تدوین شناسنامه تجهیزات

68399/70

19/7/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

ارایه فرم اطلاعات کارکنان، فضاها، دستگاه ها

61120/70

22/6/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif

مکاتبات با دفتر توسعه شبکه های آزمایشگاهی

60544/70

19/6/93

http://lwnd.iau.ir/content/users/website/SaveIcon.gif