فهرست کامل دوره های آموزشی تا نیمه دوم 1400.pdf

کاربرگ ارزیابی مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها

فرم حق تخصص کارکنان ستادی آزمایشگاه ها و کارگاه ها

فرم حق تخصص کارکنان آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

دانلود فرم گزارش برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ساها

 

 دانلود  شیوه نامه چاپ کتاب دوره های آموزشی تخصصی ساها

 

دانلود تفاهم نامه سازمان استاندارد

 

فرم اعلان وضعيت تجهیزات آزمایشگاهی وکارگاهی خريداري شده

 

فرم ارائه گزارش برگزاری دوره­های آموزشی تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی

 

شیوه نامه تدوین کتابچه معرفی تجهیزات و تعرفه ارایه خدمات آزمایشگاهی

 

فرم برنامه درسی دوره های آموزشی (دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی) - فرم شماره دو

 

مجوز برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت (توانمند سازی و آموزش های کاربردی) - فرم شماره یک

 

فرم ضمیمه بخشنامه شماره 70/69935 مورخ 94/9/17مربوط به گزارش میزان درآمد زایی از طرح ساها

 

فرم صورتجلسه کمیته های استانی ساها

 

فرم ضمیمه بخشنامه دستگاه های مازاد

 

بنر اتصال به پورتال ساها برای قراردادن در وب سایت واحدهای دانشگاهی (لینک بنر http://saha.iau.ir)

 

راهنمای عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و فایل های مربوط

 

فایل word فرم تکمیل اطلاعات پورتال ساها ضمیمه بخشنامه شماره 70/43060 مورخ 1394/6/28

 

فایل های JPG و GIF لوگوی ساها

 

جداول مربوط به توانمندی های تجهیزاتی آزمایشگاه ها/ کارگاه ها آپلود شده در تاریخ 1394/6/1

 

جداول مربوط به توانمندی های تجهیزاتی آزمایشگاه ها/ کارگاه ها آپلود شده در تاریخ 1394/5/26

جداول مربوط به توانمندی های تجهیزاتی آزمایشگاه ها/ کارگاه ها آپلود شده در تاریخ 1394/5/25

فرم بخشنامه تهیه بانک اطلاعاتی از تعمیرکاران تجهیزات و دستگاه­های آزمایشگاهی وکارگاهی

تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

دفترچه شناسنامه دستگاه های آزمایشگاهی و کارگاهی (عمومی و تخصصی)

فرم احتساب بودجه تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی از محل بودجه پژوهشی

فرم شماره چهار (اطلاعات ایمنی عمومی آزمایشگاه ها و کارگاه ها)

فرم شماره سه (اطلاعات فردی کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها)

فرم شماره دو (اطلاعات تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی و کارگاهی)

فرم شماره یک (اطلاعات فضای کالبدی آزمایشگاه ها و کارگاه ها)