برگزاري نخستين گردهمايي سراسري كميته هاي استاني ساها

تاریخ خبر : ۱۷:۱۷:۶ ۱۳۹۵/۷/۲۸

برگزاري نخستين گردهمايي سراسري كميته هاي استاني ساها

نخستين گردهمايي سراسري ساها در روزهاي 28 و 29 مهر ماه با حضور دبيران كميته هاي استاني ساها در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز برگزار شد.

در اين گردهمايي مباحثي از قبيل ضرورت استاندارسازي آزمايشگاه ها، نحوه خريد موثر تجهيزات و فناوري هاي نوين در حوزه آزمايشگاه ها و كارگاه ها و همچنين سير تكاملي ساها تا به امروز مطرح شده و همچنين برنامه هاي توسعه سامانه از جمله توسعه پورتال ساها مورد بحث قرار گرفت.

دانلود فايلهاي سخنراني

آقاي دكتر ايرانبخش

آقاي دكتر نجفي

آقاي مهندس رمضان زاده

آقاي دكتر رضايي

خانم دكتر اردبيلي

خانم مهندس كريمي

آقاي مهندس جليلوند

آقاي مهندس صفاكيا

آقاي دكتر فلاح چاي

خانم دکتر دهقانی بیدگلی

قطعنامه پایانی نخستین گردهمایی سراسری مسئولان استانی ساها