پیام تبریک مدیر کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی به مناسبت نوروز ۱۳۹۶

تاریخ خبر : ۱۳:۳۹:۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

يا مقلب القلوب والابصار
يا مدبر اليل و النهار
يا محوا الحول والاحوال
حول حالنا الي احسن حال

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهرياري برقرار و بر دوام
سال خرم ، فال نيكو ، مال وافر ، حال خوش
اصل ثابت ، نسل باقي ، تخت عالي ، بخت دوام

دکتر علیرضا ایرانبخش

مدیر کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی