نشانی : تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - به سمت حصارک - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

بلوک 3 - طبقه 5 - دفتر توسعه شبکه های آزمایشگاهی

تلفن: 02147353521

فکس: 02144845120